Mastodon

Konkurs “Co potrafi Twój iPod?” (edycja II)

0
Dodane: 15 lat temu

 

konkurs_helionipodW związku z bardzo dużym zainteresowaniem poprzednim konkursem, wydawnictwo Helion ufundowało jeszcze 1 egzemplarz książki  „ Co potrafi Twój iPod?”, który zostanie rozlosowany między czytelnikami Mojego Jabłuszka.

Aby wziąć udział w losowaniu wystarczy do dnia 31 stycznia 2009 roku wysłać e-mail na adres konkurs@mojejabluszko.pl, wpisując w tytule „Helion – Co potrafi Twój iPod?”. W treści maila należy podać swoje dane kontaktowe oraz wpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgłoszenia anonimowe będą odrzucane. Pełen regulamin konkursu znajduje się na stronie WWW.

 

Życzymy powodzenia.

 

Regulamin konkursu:

1. ORGANIZATOR

Organizatorem Konkursu jest Mac Solutions – Dominik Łada z siedzibą w Warszawie. 

Konkurs “Co potrafi Twój iPod? (edycja II)” prowadzony jest przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od 16 do 31 stycznia 2009 r. 

Konkurs jest prowadzony na stronach internetowych Organizatora.

2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny. 

Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.

Aby wziąć udział w konkursie należy zaakceptować warunki regulaminu.

3. ZASADY

Konkurs polega na rozlosowaniu 1 egzemplarza książki “Co potrafi Twój iPod?” spośród osób, które nadeślą email, na adres konkurs@mojejabluszko.pl zatytułowany “Helion – Co potrafi Twój iPod? (edycja II)”. 

Aby wziąć udział w konkursie musisz zaakceptować niniejszy regulamin oraz podać swoje dane kontaktowe. W emailu koniecznie zamieść informację:

“Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu konkursu ‘Co potrafi Twój iPod? (edycja II)’ oraz akceptuję jego warunki i postanowienia.”.

Uprzedzamy, że zgłoszenia bez tych informacji nie wezmą udziału w konkursie i losowaniu nagród.

Terminarz: 

nadsyłanie odpowiedzi: od 16 do 31 stycznia 2009 r. 

zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową

• ogłoszenie wyników: na łamach styczniowego numeru Mojego Jabłuszka – MJ2/09

4. NAGRODY

W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody ufundowane przez firmę Helion:

1 egzemplarz książki “Co potrafi Twój iPod?”

Odpowiedzi będą oceniane przez Jury w składzie określonym przez Organizatora. 

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

Zwycięzca Konkursu nie może domagać się od Organizatora Konkursu wydania nagrody, jeżeli upłynęło 60 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, a zwycięzca nie odebrał nagrody w wyznaczonym terminie z przyczyn niezależnych od Organizatora Konkursu. Po tym terminie nagroda przepada na rzecz Organizatora.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Konkurs nie jest “grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.). 

Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku Konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) Organizator Konkursu informuje Uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika Konkursu zgody wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz w celu przesyłania Uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych akcjach i konkursach oraz badań ankietowych organizowanych przez Organizatora Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację tych danych na stronach internetowych Mojego Jabłuszka i wewnątrz magazynu, w przypadku gdy uczestnik zostanie jednym ze zwycięzców.

Dominik Łada

MacUser od 2001 roku, rowery, fotografia i dobra kuchnia. Redaktor naczelny iMagazine - @dominiklada

Zapraszamy do dalszej dyskusji na Mastodonie lub Twitterze .