Polityka prywatności

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, zwane RODO. Poniższa Polityka Bezpieczeństwa ma zastosowanie do danych osobowych użytkowników serwisu „iMagazine.pl”, którzy korzystają z serwisu iMagazine lub otrzymują materiały marketingowe i promocyjne związane z tematyką serwisu „iMagazine.pl”, w tym w szczególności periodyczny „Newsletter iMagazine” i zawiera informacje o zbieranych danych osobowych przez podmiot będący właścicielem serwisu internetowego „iMagazine.pl” oraz sposobie ich przetwarzania i wykorzystywania.

Co powinieneś wiedzieć?

 1. Właścicielem serwisu internetowego „iMagazine.pl” oraz wydawcą miesięcznika „iMagazine” jest Dominik Łada, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Mac Solutions” Dominik Łada, ul. Zgoda 9 lok. 14, 00-018 Warszawa (dalej jako „Mac Solutions”).
 2. Serwis iMagazine.pl został stworzony w celu informowania o produktach firmy Apple i promowania ich zastosowań, w szczególności poprzez wydawanie miesięcznika „iMagazine”.
 3. W celu przeglądania treści opublikowanych w serwisie „iMagazine.pl” nie jest wymagana rejestracja użytkownika, za wyjątkiem danych objętych serwisem płatnym.
 4. W celu uzyskania stałej nieodpłatnej prenumeraty miesięcznika „iMagazine”, dostępu do „Newslettera iMagazine” oraz innych materiałów marketingowych i promocyjnych związanych z z tematyką serwisu „iMagazine.pl” w wersji elektronicznej niezbędna jest subskrypcja „Newslettera iMagazine” poprzez podanie adresu poczty elektronicznej użytkownika oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Dane osobowe użytkowników serwisu „iMagazine.pl”, o których mowa w pkt 5 powyżej, są przetwarzane przez Mac Solutions zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 10, poz. 926, z późn. zm.) oraz wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. Dane osobowe podawane przez użytkowników w serwisie „iMagazine.pl” w związku z umieszczaniem w serwisie „iMagazine.pl” wpisów w postaci komentarzy do artykułów są dostępne dla wszystkich użytkowników serwisu „iMagazine.pl”. Mac Solutions nie ponosi odpowiedzialności w zakresie w jakim dane te mogą być wykorzystane przez osoby trzecie.
 7. Opinie wyrażone serwisie „iMagazine” przez jego użytkowników nie zawsze są zgodne z opiniami „iMagazine.pl”. Opinie wyrażane w artykułach są opiniami autorów. Serwis „iMagazine.pl” nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 8. Mac Solutions dokłada wszelkiej staranności, aby treści dostępne w serwisie „iMagazine.pl” nie naruszały jakichkolwiek praw użytkowników serwisu lub osób trzecich, jednakże iMagazine nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam ani działania podmiotów zamieszczających takie reklamy w serwisie „iMagazine.pl”.
 9. Formularze znajdujące się gościnnie w serwisie „iMagazine.pl”, dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez iMagazine.pl nie podlegają Polityce Prywatności. Polityka Prywatności nie dotyczy treści reklamowych ani innych serwisów i osób trzecich, których dane podane są w serwisie „iMagazine.pl” lub w miesięczniku „iMagazine”.
 10. Niektóre obszary serwisu „iMagazine.pl” mogą wykorzystywać tzw. cookies, tj. małe pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika serwisu „iMagazine” identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Więcej o cookies możesz dowiedzieć się

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe które:

 • są zbierane i przetwarzane w ramach normalnego korzystania z serwisu iMagazine.pl i jej funkcji, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz współpracujących z nami partnerów;
 • są zbierane i przetwarzane w związku z dostępem użytkowników płatnych zasobów serwisu iMagazine.pl – takie jak adresy e-mail i adresy korespondencyjne;
 • są zbierane i przetwarzane w związku z dostarczaniem Newslettera iMagazine – takie jak adresy e-mail subskrybentów.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych będzie „Mac Solutions” Dominik Łada, ul. Zgoda 9 lok. 14, 00-018 Warszawa, adres e mail: redakcja@imagazine.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane?

W odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z dostępem użytkowników płatnych zasobów serwisu iMagazine.pl dane są przetwarzane są na podstawie zgody użytkownika wyrażonej poprzez akceptacje przetwarzania cookies (więcej o naszych cookies możesz dowiedzieć się TUTAJ) oraz ze względu na to że przetwarzanie takie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której warunki przedstawione są TUTAJ. Takie dane przetwarzane są w celu:

 • wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, polegającej na udostępnieniu danych objętych płatnym serwisem iMagazine;
 • dokonywania pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać oferowane usługi i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać Twoim potrzebom;
 • wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich potrzeb i zainteresowań.
 • realizacji obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami a także realizacji obowiązków podatkowych w związku z zawartą umową.

W odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z dostarczaniem Newslettera iMagazine z dostępem użytkowników płatnych zasobów serwisu iMagazine.pl dane są przetwarzane w oparciu o odrębna zgodę subskrybenta newslettera, Takie dane przetwarzane są w celu

 • dostarczania „Newslettera iMagazine” osobom które wyraziły wolę jego otrzymywania .

Komu dane mogą być przekazywane?

Dane osobowe, bez względu na to w jakim celu i w jakim zakresie zostały zebrane, mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie „Mac Solutions” Dominik Łada,  m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmom badawczym, partnerom handlowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z wydanymi poleceniami.

Listę partnerów zamieszczamy poniżej:

 • Linode
 • SARE
 • Nazwa.pl
 • PayU
 • Google
 • Facebook
 • Twitter

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

W odniesieniu do danych gromadzonych w celu zapewnienia dostępu do treści serwisu iMagazine przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczna, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

W odniesieniu do danych gromadzonych w celu dostarczania Newslettera iMagazine i innych celach marketingowych Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, lub do chwili zakończenia przekazywania zamówionych treści marketingowych.

Jakimi prawami dysponujesz?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, dysponujesz następującymi prawami:

 • Masz dostęp do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • Masz prawo żądania sprostowania danych,
 • Możesz wnioskować o usunięcie danych
 • Masz prawo (w określonych sytuacjach) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • Możesz wycofać zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie,
 • Masz prawo do przenoszenia danych osobowych.

Aby skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami, pisząc na adres e-mail: redakcja@imagazine.pl.

Możesz również wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

***

Mac Solutions zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany Polityki Prywatności obowiązują od chwili ich publikacji poprzez zamieszczenie w serwisie „iMagazine.pl” Polityki Bezpieczeństwa uwzględniającej te zmiany.