Mastodon

Konkurs iWork ‘09

0
Dodane: 15 lat temu

 

iworkFirma iSource, generalny dystrybutor na Polskę produktów Apple, ufundowała 1 licencje na pakiet iWork ’09. Zostanie one rozlosowany między czytelnikami Mojego Jabłuszka, którzy poprawnie odpowiedzą na pytanie:

Jak nazywa się nowa funkcja w programie Keynote ‘09, która umożliwia automatyczną animację tego samego elementu pomiędzy różnymi slajdami??

Aby wziąć udział w losowaniu wystarczy do dnia 31 stycznia 2009 roku wysłać e-mail na adres konkurs@mojejabluszko.pl, wpisując w tytule „Konkurs iWork ‘09”. W treści maila oprócz odpowiedzi na pytanie, należy podać swoje dane kontaktowe oraz wpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgłoszenia anonimowe będą odrzucane. Pełen regulamin konkursu znajduje się na stronie WWW.

Życzymy powodzenia.

 

Regulamin konkursu:

1. ORGANIZATOR

Organizatorem Konkursu jest Mac Solutions – Dominik Łada z siedzibą w Warszawie. 

Konkurs “iWork ’09” prowadzony jest przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od 16 do 31 stycznia 2009 r. 

Konkurs jest prowadzony na stronach internetowych Organizatora.

2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny. 

Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.

Aby wziąć udział w konkursie należy zaakceptować warunki regulaminu.

3. ZASADY

Konkurs polega na nadesłaniu przez Uczestników Konkursu poprawnych odpowiedzi na pytania na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 

Pytania konkursowe:

Jak nazywa się nowa funkcja w programie Keynote ‘09, która umożliwia automatyczną animację tego samego elementu pomiędzy różnymi slajdami?

Przesłanie odpowiedzi następuje wyłącznie poprzez email, na adres konkurs@mojejabluszko.pl . 

Aby wziąć udział w konkursie musisz zaakceptować niniejszy regulamin oraz podać swoje dane kontaktowe. W emailu z odpowiedziami na pytania konkursowe koniecznie zamieść informację:

“Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu konkursu ‘iWork ’09’ oraz akceptuję jego warunki i postanowienia.”.

Uprzedzamy, że zgłoszenia bez tych informacji nie wezmą udziału w konkursie i losowaniu nagród.

Terminarz: 

nadsyłanie odpowiedzi: od 16 do 31 stycznia 2009 r. 

zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową

• ogłoszenie wyników: na łamach lutowego numeru Mojego Jabłuszka – MJ2/09

4. NAGRODY

W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody ufundowane przez firmę iSource:

1 licencja na pakiet iWork ’09

Odpowiedzi będą oceniane przez Jury w składzie określonym przez Organizatora. 

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

Zwycięzca Konkursu nie może domagać się od Organizatora Konkursu wydania nagrody, jeżeli upłynęło 60 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, a zwycięzca nie odebrał nagrody w wyznaczonym terminie z przyczyn niezależnych od Organizatora Konkursu. Po tym terminie nagroda przepada na rzecz Organizatora.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Konkurs nie jest “grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.). 

Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku Konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) Organizator Konkursu informuje Uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika Konkursu zgody wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz w celu przesyłania Uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych akcjach i konkursach oraz badań ankietowych organizowanych przez Organizatora Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację tych danych na stronach internetowych Mojego Jabłuszka i wewnątrz magazynu, w przypadku gdy uczestnik zostanie jednym ze zwycięzców.

Dominik Łada

MacUser od 2001 roku, rowery, fotografia i dobra kuchnia. Redaktor naczelny iMagazine - @dominiklada

Zapraszamy do dalszej dyskusji na Mastodonie lub Twitterze .