Aktualizacja iPhoto 9.1.2 oraz Uaktualnienie czcionek w Snow Leopard

27/04/2011, 00:42 · · · 0

W systemowych „Uaktualnieniach” znajdziecie dwie poprawki – iPhoto do wersji 9.1.2 oraz Uaktualnienie czcionek w Snow Leopard. Paczki mają odpowiednio 112 oraz 4MB.

Uaktualnienie iPhoto 9.1.2

To uaktualnienie dodaje nowe motywy kart do programu iPhoto ’11. Poprawia także ogólną stabilność programu i rozwiązuje szereg problemów mniejszej wagi, w tym:

•  rozwiązuje problem, który uniemożliwiał korzystanie z suwaka powiększenia w widoku jednej strony;
•  naprawia problem z paskami narzędzi, które nie były automatycznie ukrywane w widoku pełnoekranowym;
•  naprawia wyszukiwanie ciągów tekstowych za pomocą operatora „zawiera”;
•  naprawia drobne błędy formatowania książek, kart i kalendarzy;
•  umożliwia prawidłowe uaktualnianie wielkości wiadomości po zmianach opcji w menu Wielkość zdjęć;
•  rozwiązuje problem, który uniemożliwiał prawidłowe uaktualnienie niektórych bibliotek programu iPhoto 5;
•  umożliwia zaznaczanie przeciąganiem stron książek w widoku wszystkich stron;
•  daje dostęp do narzędzi projektów za pomocą dedykowanych przycisków Makieta i Opcje;
•  pozwala utrzymywać tła (zdjęcia) zastosowane do książki mimo zmiany jej rodzaju;
•  umożliwia przechodzenie między polami tekstowymi w projekcie książki za pomocą klawisza Tab.

Uaktualnienie jest zalecane dla wszystkich użytkowników programu iPhoto ’11.

…………………………………………………………………………………

Uaktualnienie czcionek w Snow Leopard 1.0

Pakiet Uaktualnienie czcionek w Snow Leopard naprawia problem nieprawidłowego wyświetlania oraz drukowania niektórych czcionek typu OpenType. Jest zalecany dla wszystkich użytkowników systemu Mac OS X w wersji 10.6.7.

Więcej informacji o tym uaktualnieniu można przeczytać pod adresem
http://support.apple.com/kb/HT4605?viewlocale=pl_PL.0

Dominik Łada

MacUser od 2001 roku, rowery, fotografia i dobra kuchnia. Redaktor naczelny iMagazine - @dominiklada