∞ Cut & Paste folderów w Finder

02/08/2011, 13:56 · · · 0

Post image for Cut & Paste folderów w Finder

Lion w końcu ułatwia przenoszenie katalogów, czy też folderów, pomiędzy różnymi miejscami na dysku twardym. Dotychczas nie dało się zrobić Cut & Paste – czynność dobrze znana z Windows — i trzeba było to robić myszką. Teraz wystarczy zrobić Copy, na przykład za pomocą skrótu ⌘C lub z menu i wkleić z pomocą klawisza ⌥. Jest to bardzo dobrze widoczne w menu Edytuj, gdzie przytrzymanie Option automatycznie podmienia tekst z Paste Item na Move Item Here. Można oczywiście skorzystać też ze skrótu ⌘C, aby skopiować i ⌥⌘V aby przenieść (tym samym usunąć z oryginalnego położenia) folder.

Smacznego!0

Wojtek Pietrusiewicz

Wydawca, fotograf, podróżnik, podcaster – niekoniecznie w tej kolejności. Lubię espresso, mechaniczne zegarki, mechaniczne klawiatury i zwinne samochody.