∞ Pełnoekranowe Safari bez pełnoekranowej treści pod Lionem

19/08/2011, 16:57 · · · 0

Post image for Pełnoekranowe Safari bez pełnoekranowej treści pod Lionem

Safari pod Lionem, po przejściu w tryb pełnoekranowy, wypełnia całą przestrzeń jeśli strona nie jest ma z góry założonej, maksymalnej szerokości. Niestety często powoduje to, że czytanie pewnych treści jest niemożliwe, bo oczy biegające po ekranie powodują rozstrój nerwowy. Na szczęście można to obejść w bardzo prosty sposób — wystarczy dojechać myszką do lewego lub prawego brzegu ekranu i poczekać aż kursor zmieni się w strzałkę. Chwytamy wtedy szerokość samej treści w oknie i możemy ją sobie dowolnie zwęzić.

Tło zostaje zastąpione tym znanym z innych rejonów Liona, a wygoda czytania wzrasta wprost proporcjonalnie do brzydoty tej „tkaniny”. Ją też można na szczęście zmienić, ale to temat na osobny wpis …0

Wojtek Pietrusiewicz

Wydawca, fotograf, podróżnik, podcaster – niekoniecznie w tej kolejności. Lubię espresso, mechaniczne zegarki, mechaniczne klawiatury i zwinne samochody.