Aktualizacja Microsoft Office for Mac 2011 14.2.3

16/07/2012, 12:14 · · · 0

W microsoftowym AutoUpdate pojawiła się nowa aktualizacja oznaczona numerem 14.2.3. Ma ona 111,9MB i jest oznaczona jako krytyczna.

Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji

W zabezpieczeniach występuje luka związana ze sposobem ustawienia uprawnień do folderów w niektórych instalacjach pakietu Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac w wersji 14.2. Ta aktualizacja umożliwia wyeliminowanie tej luki w zabezpieczeniach.

Ulepszenia uwzględnione w tej aktualizacji

Aktualizacja pakietu Office 2011 dla komputerów Mac 14.2.3 obejmuje też następujące ulepszenia:

 • Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący, że w programie Micorosft Document Connection niektóre foldery usługi SkyDrive są wyświetlane jako pliki o rozmiarze zero bajtów, a nie jako foldery.
 • Ta aktualizacja zapewnia aktualizacje krytyczne dla niezawodności połączenia z usługą SkyDrive.

Ulepszenia dla programu Excel 2011 dla komputerów Mac

 • Ta aktualizacja zwiększa stabilność programu Excel podczas przeciągania w celu przeniesienia wiersza lub kolumny tabeli przestawnej.
 • Ta aktualizacja rozwiązuje problem w programie Excel powodujący zwracanie błędu #ADR nawet przy ignorowaniu łączy.

Ulepszenia dla programu Outlook 2011 dla komputerów Mac

 • Ta aktualizacja rozwiązuje problem polegający na tym, że niektórzy użytkownicy protokołu IMAP otrzymują błąd „Nieznana przestrzeń nazw”, gdy próbują tworzyć foldery specjalne (np. Wersje robocze czy Elementy wysłane) na serwerze.
 • Ta aktualizacja rozwiązuje problem polegający na tym, że w niektórych konfiguracjach protokołu IMAP w programie Outlook są stale wyświetlane błędy „Nie można utworzyć skrzynki pocztowej”.
 • Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący, że gdy działa program Lync lub Communicator, w programie Outlook nie są wyświetlane szczegóły określonych kontaktów.
 • Ta aktualizacja rozwiązuje problem występujący, gdy użytkownicy odpowiadają na wiadomości e-mail programu Exchange, które pobrano z serwerów Exchange 2007, lub przesyłają je dalej. Gdy ten problem występuje, w treści wiadomości brakuje pola Data. Aby poprawić wiadomości e-mail, które już umieszczono w pamięci podręcznej, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy zawierający je folder, wybrać polecenie Właściwości folderu, a następnie wybrać pozycję Opróżnij w obszarze Opróżnianie pamięci podręcznej. Innym rozwiązaniem jest usunięcie konta programu Exchange, ponowne go dodanie i ponowne go zsynchronizowanie.
 • Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący, że wiadomości użytkowników korzystających z usługi Gmail i łączących się za pomocą programu Outlook przez protokół IMAP mogą być zduplikowane.
 • Ta aktualizacja rozwiązuje problem polegający na tym, że niektórzy użytkownicy z kontami IMAP sporadycznie otrzymują błąd z informacją o zbyt wielu połączeniach równoczesnych. Jest teraz dostępne ustawienie sterujące interwałem sondowania serwerów IMAP przez program Outlook. Aby dostosować to ustawienie, należy wybrać pozycję Narzędzia, wybrać pozycję Konta, a następnie wybrać pozycję Zaawansowane dla odpowiedniego konta IMAP. Domyślna wartość tego ustawienia określa synchronizowanie wszystkich folderów IMAP co dwie minuty.
 • Ta aktualizacja rozwiązuje problem z łącznością, który występuje, gdy program Outlook łączy się przez serwer proxy używający uwierzytelniania podstawowego NTLM.

Ulepszenia dla programu Word 2011 dla komputerów Mac

 • Ta aktualizacja ulepsza integrację widoku pełnoekranowego w programie Word.

Więcej szczegóły pod tym linkiem.0

Dominik Łada

MacUser od 2001 roku, rowery, fotografia i dobra kuchnia. Redaktor naczelny iMagazine - @dominiklada