Zrzuty ekranu wykonywane w regularnych odstępach

11/08/2013, 20:48 · · · 0

Chciałbym Wam dziś pokazać, jak można wykonywać zrzuty ekranu co jakiś określony czas bez potrzeby kupowania dodatkowego oprogramowania. Tak jak w wielu sytuacjach pomocny będzie Terminal i jego narzędzia.

Takim narzędziem pomocnym w wykonywaniu zrzutów ekranu z poziomu linii poleceń jest bez wątpienia screencapture, który dostępny jest już od dawna, od OS X 10.2. Z jego pomocą oraz przy wykorzystaniu pętli osiągniemy nasze zadanie. Oto jak wyglądać będzie przykładowa komenda wykonywania zrzutu ekranu co 5 sekund:

while (true); do /usr/sbin/screencapture ~/Desktop/zrzut-`date +%Y%m%d-%H%M%S`.png; sleep 5; done

A teraz kilka słów wyjaśnienia:

  • while (true); do …; sleep 5; done – ten kawałek odpowiedzialny jest za pętlę wykonywaną co 5 sekund dopóki sami jej nie przerwiemy (klawiszami Ctrl+C).
  • /usr/sbin/screencapture ~/Desktop/zrzut-`date +%Y%m%d-%H%M%S`.png – w tym miejscu wywołujemy narzędzie screencapture, które każdy zrzut zachowywać będzie na naszym Biurku w postaci plików o nazwie zrzut- i dacie w formie RRMMDD-HHMMSS, żeby uniknąć oczywiście przypadków powtórzenia (data tworzona jest przy pomocy innego narzędzia date).

Powyższa komenda wykonywać będzie regularne zrzuty całego ekranu. A co w przypadku, gdybyśmy chcieli wykonywać podgląd tylko konkretnego fragmentu ekranu? W takim wypadku po odwołaniu się do komendy screencapture dodać opcję -R"X,Y,W,H", w której podajemy odpowiednio współrzędne (X i Y liczone od lewego górnego rogu ekranu), od których ma być robiony zrzut o określonych wymiarach – W, czyli szerokość i H, czyli wysokość – podawane w punktach. Chcąc więc wykonać zrzuty obszaru rozpoczynającego się w odległości X = 100 i Y = 100 oraz o rozmiarze W = 200 i H = 200; wykonywane co 20 sekund i zapisywane na Biurku, nasza komenda będzie wyglądać następująco:

while (true); do /usr/sbin/screencapture -R"100,100,200,200" ~/Desktop/zrzut-`date +%Y%m%d-%H%M%S`.png; sleep 20; done

Źródło: TUAW0

Maciej Skrzypczak

Użytkownik sprzętu z nadgryzionym jabłkiem, grafik komputerowy, Redaktor iMagazine.pl.