Mastodon

Zakazane tematy App Store

0
Dodane: 10 lat temu

Ten artykuł pochodzi z archiwalnego iMagazine 05/2014

Apple wymienia z nazwy kilka kategorii treści, które są zakazane w App Store. Pozostawia sobie również całkowicie uznaniowe prawo decydowania o odrzuceniu aplikacji, które przekraczają “czerwoną linię”. Kiedy ta linia zostaje przekroczona? W każdym przypadku, gdy Apple uzna, że tak się stało.

Przewodnik po App Store dla deweloperów (App Store Review Guidelines) wskazuje cały szereg wymogów, które muszą zostać spełnione pod groźbą odrzucenia aplikacji. Wymogi te można podzielić na technologiczne oraz treściowe. Te pierwsze związane są informatyczną stroną aplikacji, w tym jej budową, funkcjonalnością oraz bezpieczeństwem. Pozostawiam je poza zakresem tego felietonu. Krótko omówię natomiast drugą kategorię wymogów, czyli ograniczenia co do treści oraz celów, jakim służyć ma aplikacja. Jakie tematy są zatem zakazane w App Store?

Pornografia

Apple odrzuci aplikacje zawierające elementy pornograficzne. Takie treści zostały roboczo zdefiniowane jako “opisy lub wizerunki organów płciowych, a także zachowania wpływające w większym stopniu na odczucia erotyczne niż estetyczne”. Definicja ta, jak każda istniejąca definicja pornografii, jest daleka od doskonałości. Apple zastrzega sobie jednak prawo samodzielnej oceny tego, czy w konkretnym przypadku doszło do przekroczenia zasad. Przeglądając zawartość np. aplikacji HBO GO można sądzić, że polityka Apple jest w tych sprawach – w niektórych przynajmniej przypadkach – stosunkowo liberalna.

Przemoc

Apple może odrzucić wszelkie aplikacje, w tym gry, przedstawiające realistyczne sceny przemocy, zwłaszcza z udziałem dzieci. Opracowując postać “przeciwnika” w grze komputerowej należy unikać kontekstu wskazującego na nastawienie rasistowskie, wrogość wobec konkretnych kultur, państw lub korporacji. Nie będzie akceptowane zachęcanie do bezprawnego lub lekkomyślnego używania broni. Odpadają również gry typu “rosyjska ruletka”.

Krytyka religii

Jeśli chcielibyście stworzyć aplikację z kolekcją karykatur Mahometa albo przedstawiającą krytyczną analizę nauk Jezusa Chrystusa, Apple prawdopodobnie odrzuci ją wyłącznie z powodu jej tematu. Zakazane jest również poniżanie oraz obrażanie grup religijnych, kulturowych lub etnicznych. Apple może odrzucić wszelkie treści, które mogłyby narazić takie grupy na niebezpieczeństwo przemocy ze strony innych osób. Można natomiast dostarczać aplikacje o tematyce religijnej jeśli nie mają one charakteru krytycznego. Stąd obecność w App Store modlitewników, aplikacji do studiowania świętych pism, czy przewodników po obrządkach religijnych.

Ataki osobiste

Apple może odrzucić aplikacje, których treść stanowi personalny atak na konkretną osobę lub grupę osób. Chodzi o wszelkie działania zniesławiające, obraźliwe lub złośliwe wobec identyfikowalnych osób. Apple zależy, aby App Store nie stał się areną osobistych porachunków pomiędzy użytkownikami lub narzędziem do zwalczania konkretnych osób, czy firm.

Inne zakazane tematy

Aplikacje nie powinny promować lub zachęcać do zachowań sprzecznych z prawem, w szczególności przestępstw, a także do zachowań – uwaga! – jawnie lekkomyślnych. Odrzucone będą aplikacje, które mogą być pomocne w nielegalnym hazardzie, które zachęcają do prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości lub umożliwiają wykonywanie anonimowych połączeń lub wysyłanie anonimowych wiadomości do innych osób.

Uznaniowość oceny

Zastrzegając sobie dowolność w podejmowaniu decyzji o odrzuceniu aplikacji, Apple stara się mimo to wprowadzać kryterium rozsądku. Wskazuje na przykład, iż App Store jest platformą używaną przez dzieci, zaś funkcje ochrony rodzicielskiej działają tylko wówczas, gdy zostaną zastosowane przez rodziców (co jest często przez rodziców zaniedbywane). Tym którzy mają ochotę krytykować religię lub opisywać sceny seksu doradza napisanie książek na ten temat. Przewodnik wyraźnie informuje, że w App Store znajdują się już setki tysięcy aplikacji. Każdy kto przesyła następną powinien zadbać o to, aby była ona unikalna, użyteczna lub przynajmniej zabawna. Aplikacje, które nie posiadają tych cech mogą zostać odrzucone. Apple odradza również wysyłanie swoich pierwszych wprawek programistycznych lub aplikacji stworzonych na szybko. App Store nie jest dla początkujących.

Uznaniowość Apple i brak wyraźnych kryteriów może razić i wydawać się niesprawiedliwa. Niewielkim pocieszeniem jest możliwość odwołania się od decyzji o odrzuceniu aplikacji do specjalnie powołanego organu odwoławczego w Apple (nazwanego Review Board). Z drugiej jednak strony trudno wyobrazić sobie regulamin lub przewodnik, który opisze zamkniętą i wyraźną listę kryteriów dostępu do App Store. W jakich przypadkach aplikacja spełnia wymóg bycia pożyteczną lub zabawną? Czy dana treść rzeczywiście jest obraźliwa? Czy gra “strzelanka” to już zakazana przemoc? W którym momencie nagość wpływa “w większym stopniu na odczucia erotyczne niż estetyczne” i zamienia się w pornografię? Odpowiedź na takie pytania w niektórych przypadkach będzie bardzo łatwa, w niektórych bardzo trudna, zaś decyzja zależeć będzie od subiektywnej wrażliwości osoby oceniającej.

Można sądzić, że w większości przypadków Apple zachowa się rozsądnie. (Swoją drogą ciekawe byłoby zbadanie konkretnych przypadków, w których deweloperów spotkały odmowy). W interesie firmy jest zgromadzenie w App Store jak największy liczby aplikacji wysokiej jakości. Jednak mając ich już setki tysięcy, Apple może być wybredne i łatwiej eliminować aplikacje mało oryginalne, niedopracowane albo kontrowersyjne. A wszystko po to aby stworzyć “najlepszą na świecie platformę” do realizacji deweloperskich marzeń i wyrażania talentów.

 

Gracjan Pietras

Autor jest adwokatem i wspólnikiem w kancelarii „Doktór Jerszyński Pietras” w Warszawie. www.djp.pl

Zapraszamy do dalszej dyskusji na Mastodonie lub Twitterze .