Usprawniamy komendę cd

16/07/2014, 21:39 · · · 0

Jak wiadomo, komenda cd służy w Terminalu do zmiany aktualnego folderu. Wywołując to polecenie możemy korzystać z autouzupełniania nazw katalogów przy pomocy klawisza Tab (czyli np. jeśli wpiszemy cd Des i wciśniemy klawisz Tab, to nazwa zostanie dopełniona do słowa Desktop). Istnieją jednak sytuacje, gdy autouzupełnianie nie przyspiesza pracy.

Chodzi o sytuacje, gdy w podanej ścieżce znajdują się przynajmniej dwa foldery o podobnej nazwie. Jest tak chociażby w ~/Library/ gdzie mamy katalog Application Script oraz Application Support. Jeśli chcemy przejść do tego drugiego, to wpisanie w Terminalu

cd ~/Library/Appli

oraz wciśnięcie klawisza Tab uzupełni nazwę tylko o pierwszy człon i kawałek drugiego i będzie to wyglądać następująco:

Dopiero dopisanie litery u i ponowne wciśnięcie klawisza Tab uzupełni nazwę do Application Support. Podejrzewam, że w zdecydowanej większości przypadków chcemy przejść właśnie do tego katalogu, ale ten pierwszy (Application Script) wydłuża czas otwarcia do niego. Istnieje jednak możliwość, by pokazać poleceniu cd, jakie nazwy katalogów ma ignorować. Jak to zrobić?

Najpierw otwieramy (lub tworzymy, jeśli wcześniej nie mieliśmy) plik .bash_profile poleceniem

nano ~/.bash_profile

Następnie na końcu pliku dodajemy poniższą linijkę

export FIGNORE="Application Scripts:jakiś inny katalog:i jeszcze inny"

Jak widać, możemy dodać nazwy tylu katalogów, ilu chcemy pamiętając, by rozdzielać je :. Teraz wystarczy zapisać plik (Ctrl+O), zamknąć (Ctrl+X) i przeładować poleceniem

source ~/.bash_profile

Od tej chwili, gdy wpiszemy w Terminalu

cd ~/Library/Appl

i wciśniemy klawisz Tab nazwa zostanie uzupełniona od razu do Application Support.

Źródło: Brett Terpstra0

Maciej Skrzypczak

Użytkownik sprzętu z nadgryzionym jabłkiem, grafik komputerowy, nałogowy gracz ARK: Survival Evolved. Redaktor iMagazine.pl.