Podgląd schowka w Terminalu

06/01/2015, 21:45 · · · 3

Niektóre skrypty wykorzystują do swojego działania schowek. Przy ich tworzeniu warto by mieć jakieś narzędzie do wglądu w zawartość zapisanego tekstu.

Co prawda nie ma bezpośredniego narzędzia do osiągnięcia wspomnianego wyniku, ale w bardzo prosty sposób można je sobie stworzyć. Wystarczy połączyć narzędzie pbpaste z innym – less w ten sposób:

pbpaste | less

Po wywołaniu takiego polecenia w Terminalu otwarty zostanie podgląd bez ingerencji samego schowka w ewentualne późniejsze polecenia. Z podglądu wychodzimy przyciskiem q.


Żeby nie trzeba było cały czas wpisywać powyższej komendy polecam stworzyć alias. W tym celu musimy edytować plik .bash_profile poleceniem:

nano ~/.bash_profile

Po otwarciu edytora dopisujemy na samym końcu alias;

alias psh="pbpaste|less"

Teraz zapisujemy plik i z niego wychodzimy wciskając odpowiednio klawisze Ctrll ^+o, Return ↩ a następnie Ctrl ^+x. Pozostało jeszcze „przeładowanie” pliku komendą:

source ~/.bash_profile

Źródło: brettterpstra.com3

Maciej Skrzypczak

Użytkownik sprzętu z nadgryzionym jabłkiem, grafik komputerowy, Redaktor iMagazine.pl.