Kopiowanie w Terminalu

04/05/2015, 21:20 · · · 0

Tworząc skrypty w OS X mamy czasem potrzebę skopiowania wyników. Najczęściej korzysta się wtedy z komendy pbpcopy, ale „bash’owy ninja” — Brett Terpstra na swoim blogu opublikował niedawno skrypt, który usprawnia kopiowanie.

Wspomniany skrypt przedstawia się następująco:

copy() {
  if [[ $1 =~ ^-?[hH] ]]; then

    echo "Intelligently copies command results, text file, or raw text to"
    echo "OS X clipboard"
    echo
    echo "Usage: copy [command or text]"
    echo " or pipe a command: [command] | copy"
    return
  fi

  local output
  local res=false
  local tmpfile="${TMPDIR}/copy.$RANDOM.txt"
  local msg=""

  if [[ $# == 0 ]]; then
    output=$(cat)
    msg="Input copied to clipboard"
    res=true
  else
    local cmd=""
    for arg in $@; do
      cmd+="\"$(echo -en $arg|sed -E 's/"/\\"/g')\" "
    done
    output=$(eval "$cmd" 2> /dev/null)
    if [[ $? == 0 ]]; then
      msg="Results of command are in the clipboard"
      res=true
    else
      if [[ -f $1 ]]; then
        output=""
        for arg in $@; do
          if [[ -f $arg ]]; then
            type=`file "$arg"|grep -c text`
            if [ $type -gt 0 ]; then
              output+=$(cat $arg)
              msg+="Contents of $arg are in the clipboard.\n"
              res=true
            else
              msg+="File \"$arg\" is not plain text.\n"
            fi
          fi
        done
      else
        output=$@
        msg="Text copied to clipboard"
        res=true
      fi
    fi
  fi

  $res && echo -ne "$output" | pbcopy -Prefer txt
  echo -e "$msg"
}

Należy go umieścić w pliku .bash_profile w następujący sposób:

W Terminalu wpisujemy komendę:

nano ~/.bash_profile

Jeśli nie posiadaliśmy wcześniej tego pliku, to zostanie utworzony. W edytorze wklejamy powyższy skrypt. Zapisujemy plik (Ctrl+o) i zamykamy edytor (Ctrl+w), a następnie przeładowujemy plik komendą:

source ~/.bash_profile

Od teraz możemy już używać polecenia copy na różne sposoby, które podał autor:

 • copy pwd — umieszcza w schowku systemowym katalog, w którym aktualnie się znajdujemy;
 • copy !! — kopiuje ostatnio użytą komendę;
 • copy curl http://adresURL — kopiuje kod źródłowy podanej strony;
 • copy ~/jakiśplik ~/drugiplik — łączy i kopiuje zawartość wskazanych plików;
 • copy *.{rozszerzenie,drugierozszerzenie} — kopiuje zawartość wszystkich plików o wskazanych rozszerzeniach w danym katalogu;
 • copy tutaj znajduje się jakiś tekst — kopiuje wpisany tekst;
 • date | copy — kopiuje aktualną datę (działanie identyczne jak przy użyciu | pbcopy).

Źródło: brettterpstra.com0

Maciej Skrzypczak

Użytkownik sprzętu z nadgryzionym jabłkiem, grafik komputerowy, Redaktor iMagazine.pl.