Keyboard Maestro i wypełniane skróty

24/04/2016, 13:39 · · · 0

Ostatnim razem pisałem, jak przy pomocy specjalnego skryptu można przenieść snippety z TextExpandera do Keyboard Maestro. Był tylko jeden problem. Wspomniany skrypt przenosił tylko najzwyklejsze skróty, które tylko wklejały wcześniejszy tekst. Dziś zajmiemy się snippetami, w których można wypełniać część danych.

Snippety wypełniane są niesamowicie przydatne w sytuacjach, gdy korzystamy z bardzo podobnych tekstów, gdzie jakaś ich część się zmienia. Może to być na przykład formułka przywitania, z której korzystamy na początku wiadomości, jak:

Witaj Maciej

Gdzie zamiast Maciej możemy wstawić dowolne inne imię. Jak stworzyć coś takiego za pomocą Keyboard Maestro?

Zaczynamy od stworzenia makra, które uruchamiane jest przy pomocy wpisanego tekstu, na przykład ;witaj.

Następnie dodajemy element zerujący zmienną przechowującą imię, żeby mieć pewność, że żadne poprzednie nie będzie tam przechowywane. W tym celu trzeba po prostu ustawić tę zmienną jako pusty tekst.

Gdzieś to imię trzeba jednak podać. Posłużymy się do tego elementem Prompt for User Input. Mamy tam kilka pól: Title – to tytuł okna, które się pokaże; Prompt – to treść objaśniająca nam, co chcemy robić – w naszym przypadku dodać imię, więc można dać krótkie wyjaśnienie za pomocą treści Witaj <<imię>>; Variables and Default Values – tutaj, po kliknięciu w zielony plus, dodajemy nazwę zmiennej imie w miejsce napisu Variable, a pole Default Value (domyślna wartość) pozostawiamy puste. Resztę, czyli Buttons, pozostawiamy tak, jak jest. Całość powinna wyglądać więc tak:

Na koniec musimy jeszcze dodać element wklejający (lub wpisujący) całą treść ze wstawionym przez nas imieniem. Ja zrobiłem to w ten sposób:

We wstawianym tekście użyłem jeszcze czegoś – %|%. Jest to specjalny znacznik (wstawiany przy pomocy menu Insert Token), który po wklejeniu całego tekstu, ustawia kursor we wskazanym miejscu.

W ten oto sposób utworzyliśmy imitujące snippet z TextExpandera ze wstawianymi danymi makro, które w całości wygląda tak:

Źródło Macdrifter0

Maciej Skrzypczak

Użytkownik sprzętu z nadgryzionym jabłkiem, grafik komputerowy, Redaktor iMagazine.pl.