Transgraniczne e-recepty w Polsce – jest zgoda Komisji Europejskiej

06/08/2022, 11:31 · · · 0

Komisja Europejska dała zgodę na uruchomienie w Polsce usługi wymiany e-recepty transgranicznej w ramach UE. Pozwoli to polskim pacjentom realizację e-recept za granicą, a obywatelom UE kupowanie leków na e-receptę w polskich aptekach.

Sam pomysł nie jest nowy, bo podstawą prawną do e-recept transgranicznych jest zarówno Ustawa z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 23 grudnia 2020 roku w sprawie recept.

Innymi słowy e-recepta transgraniczna to elektroniczna recepta, którą otrzymujący ją pacjent może zrealizować w innym kraju należącym do UE. Problem jednak w tym, że nie we wszystkich krajach UE jest to możliwe, gdyż zależy to od przygotowania infrastruktury cyfrowej w danej lokalizacji.

Dzięki decyzji Komisji Europejskiej z dnia 27 lipca Polska dołączyła do, jak na razie dość elitarnego, grona państw UE w których możliwa jest realizacja e-recept transgranicznych.

Zgoda KE to pierwszy krok ku temu, by Polacy mogli realizować swoje recepty w innych krajach UE (Finlandia), a mieszkańcy UE (Estonia, Chorwacja, Portugalia i Finlandia) korzystać z tego rozwiązania w naszym kraju. Ministerstwo Zdrowia informuje:

Przed nami kolejne działania polegające na ustaleniu szczegółów organizacyjnych z krajami członkowskimi, z którymi będziemy wymieniać e-recepty, a także podłączenie się polskich aptek do systemu informatycznego. Zakończenie tego etapu pozwoli na uruchomienie wymiany e-recept i możliwość ich realizacji w wybranych aptekach w części krajów UE. Wraz z dołączaniem do programu kolejnych państw, zakres możliwości realizacji takiej recepty będzie rozszerzany.

Dla pacjentów cenną informacją jest to, że e-recepta transgraniczna może być wystawiona również na leki refundowane, przy czym zwrot kosztów refundacji możliwy jest w kraju pacjenta. Wymagane jest zawnioskowanie przez pacjenta o zwrot. W przypadku obywatela Polski, wymagane jest złożenie stosownego wniosku do NFZ.

Warto też pamiętać, że e-recepta transgraniczna ma pewne ograniczenia. Taki cyfrowy dokument nie może być wystawiony na leki psychotropowe, odurzające, leki recepturowe, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne. Brak jest również możliwości wydawania leków o innej mocy/dawce niż przepisana w e-recepcie.0