iMagazine

Regulamin Akcji Promocyjnej Kupuj produkty Apple w Media Markt

Regulamin Akcji Promocyjnej
„Kupuj produkty Apple w Media Markt”
(zwany dalej „Regulaminem”)
z dnia 25 marca 2015 r.

§1
Postanowienia ogólne

Organizatorem Akcji pod hasłem  „Kupuj produkty Apple w Media Markt” (zwana dalej „Akcją promocyjną”) jest Media Markt Polska Sp. z o.o. Warszawa III Sp. Komandytowa z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-222), Aleje Jerozolimskie 179, prowadząca działalność gospodarczą przy Al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000205276, o numerze NIP 113-248-50-70, o numerze REGON 015723050 (zwana dalej „Organizatorem”).

§2
Termin i miejsce Akcji promocyjnej

 1. Akcja promocyjna prowadzona jest w sklepie stacjonarnym  Media Markt Polska Sp. z o.o. Warszawa III Sp. Komandytowa, adres: Al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa (zwany dalej „Sklepem Organizatora”), z wyłączeniem sklepu internetowego www.mediamarkt.pl.
 2. Czas trwania Akcji promocyjnej obejmuje okres od dnia 1 kwietnia 2015 roku. do dnia 30 kwietnia 2015 roku. w godzinach otwarcia Sklepu Organizatora lub do wyczerpania zapasów.

§3
Uczestnicy Akcji promocyjnej

 1. Uczestnikami akcji mogą być Czytelnicy iMagazine, którzy dokonują zakupu towaru objętego Akcją promocyjną jako Konsument w rozumieniu art. 221  Kodeksu cywilnego – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zdolni do samodzielnego dokonywania czynności zakupu towaru.
 2. Niepełnoletnie osoby fizyczne mogą być Uczestnikami akcji, jeżeli zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, czynności prawne dokonane z ich udziałem mogą być uznane za ważne.
 3. W Akcji promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy Apple Distribution International oraz pracownicy iMagazine, w tym pracownicy tymczasowi lub zleceniobiorcy Organizatora oraz Apple Distribution International oraz iMagazine, oraz innych podmiotów współpracujących z Organizatorem lub Apple Distribution International oraz iMagazine przy organizacji Akcji promocyjnej, jak również osoby im bliskie. Za osoby bliskie uważa się małżonka, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, wstępnych, zstępnych i ich małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

§4
Zasady Akcji promocyjnej

 1. W ramach Akcji promocyjnej Uczestnik, który dokona zakupu w ramach jednej transakcji (na jednym dowodzie zakupu) towaru lub towarów marki Apple dostępnych w ofercie Sklepu Organizatora na kwotę co najmniej 1000 PLN (słownie: tysiąca złotych) brutto (zwany dalej „Produktem Głównym”) i przy transakcji zakupu wypowie pracownikowi działu Komputery hasło: iMagazine będzie uprawniony do zakupu jednej (1) sztuki akcesorium (zwany dalej „Akcesorium”) w cenie 0,01 grosz (słownie: jeden grosz) brutto (zwany dalej „Rabatem”) w zestawie (zwany dalej „Zestawem”), z zastrzeżeniem wyczerpania zapasu, o którym mowa w § 4 ust. 3 poniżej.
 2. W ramach Akcji promocyjnej Uczestnik, który dokona zakupu w ramach jednej transakcji (na jednym dowodzie zakupu) Produktu Głównego o wartości:
  1. od 1000 PLN (słownie: tysiąc złotych) brutto do 2500 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) brutto będzie uprawniony do zakupu jednego z wymienionych niżej Akcesoriów w wysokości 0,01 grosz (jeden grosz):
   • Twelve South MagicWand – akcesorium łączące Trackpad z klawaiturą bezprzewodową Apple 12-1101
   • Twelve South BookArc –  podstawka do iPad, iPad Air, iPad mini 12-1301
   • Mujjo wallet 80 iPhone 6
   • Mujjo wallet 80 iPhone 6 Plus
   • Mujjo wallet 80 iPhone 5/5s
  2. od 2501 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset jeden złotych) brutto do 4000 PLN (słownie: cztery tysiące złotych) brutto będzie uprawniony do zakupu jednego z wymienionych niżej Akcesoriów w wysokości 0,01 grosz (jeden grosz):
   • Twelve South HiRise –  podstawka do iPhone 5/5S/5C, iPad mini, iPod touch 5 12-1307
   • Twelve South BookArc – podstawka do MacBook Air11″ i 13″ 12-1102
   • Twelve South HiRise – podstawka do iPhone 5/5s/5c, iPad mini, iPod touch 5, czarna 12-1404
   • Twelve South BackPack3 – dodatkowa półka do iMac, Cinema Display 12-1302
   • Mujjo Envelope – etui do iPad mini (wersja brązowa)
   • Mujjo Envelope – etui do iPad mini (wersja czarna)
   • Mujjo Envelope – etui do iPad 2/3/4, iPad Air (wersja brązowa)
   • Mujjo Envelope – etui do iPad 2/3/4, iPad Air (wersja czarna)
   • Fitbit Zip – monitor aktywności fizycznej
  3. od 4001 PLN (słownie: cztery tysiące jeden złotych) brutto będzie uprawniony do zakupu jednego z wymienionych niżej Akcesoriów w wysokości 0,01 grosz (jeden grosz):
   • Twelve South BookBook – etui do MacBook Air 13 i MacBook Pro Retina 12-1104
   • Twelve South BookArc –  podstawka do MacBook Pro/Retina 12-1224
   • Twelve South HiRise – podstawka do iMac 12-1223
   • Twelve South HiRise –  podstawka do MacBook Pro, Air 12-1222
   • Twelve South BookArc Mod – drewniana podstawka do MacBook Pro/Retina 13″, 15″, MacBook Air 11″, 13″ Espresso 12-1317
   • Twelve South BookArc Mod – drewniana podstawka do MacBook Pro/Retina 13″, 15″, MacBook Air 11″, 13″ Walnut 12-1318
   • Twelve South BookArc Mod – drewniana podstawka do MacBook Pro/Retina 13″, 15″, MacBook Air 11″, 13″ Birch 12-1316
   • Twelve South ParcSlope – niskoprofilowa podstawka pod MacBook Pro i MacBook Air 12-1423
   • Mujjo Sleeve – etui do MacBook Air & Pro Retina 13″ (wersja czarna)
   • Mujjo Sleeve – etui do MacBook Air & Pro Retina 13″ (wersja brązowa)
   • Mujjo Sleeve – etui do MacBook Pro Retina 15″ (wersja brązowa)
   • Mujjo Sleeve – etui do MacBook Pro Retina 15″ (wersja czarna)
   • Mujjo Folio – etui do MacBook Pro Retina13″ i Air 13″
 3. Ilość Akcesoriów biorących udział w Akcji promocyjnej jest ograniczona do łącznej wysokości 50 sztuk różnych Akcesoriów:
  • Twelve South MagicWand – akcesorium łączące Trackpad z klawaiturą bezprzewodową Apple 12-1101 – w ilości 2 szt;
  • Twelve South BookArc –  podstawka do iPad, iPad Air, iPad mini 12-1301– w ilości 2 szt;
  • Mujjo wallet 80 iPhone 6 – w ilości 2 szt;
  • Mujjo wallet 80 iPhone 6 Plus – w ilości 2 szt;
  • Mujjo wallet 80 iPhone 5/5s – w ilości 2 szt;
  • Twelve South HiRise –  podstawka do iPhone 5/5S/5C, iPad mini, iPod touch 5 12-1307 – w ilości 2 szt;
  • Twelve South BookArc – podstawka do MacBook Air11″ i 13″ 12-1102 – w ilości 2 szt;
  • Twelve South HiRise – podstawka do iPhone 5/5s/5c, iPad mini, iPod touch 5, czarna 12-1404 – w ilości 2 szt;
  • Twelve South BackPack3 – dodatkowa półka do iMac, Cinema Display 12-1302 – w ilości 1 szt;
  • Mujjo Envelope – etui do iPad mini (wersja brązowa) – w ilości 2 szt;
  • Mujjo Envelope – etui do iPad mini (wersja czarna) – w ilości 2 szt;
  • Mujjo Envelope – etui do iPad 2/3/4, iPad Air (wersja brązowa) – w ilości 1 szt;
  • Mujjo Envelope – etui do iPad 2/3/4, iPad Air (wersja czarna) – w ilości 1 szt;
  • Fitbit Zip – monitor aktywności fizycznej – w ilości 2 szt;
  • Twelve South BookBook – etui do MacBook Air 13 i MacBook Pro Retina 12-1104 – w ilości 2 szt;
  • Twelve South BookArc –  podstawka do MacBook Pro/Retina 12-1224 – w ilości 2 szt;
  • Twelve South HiRise – podstawka do iMac 12-1223 – w ilości 1 szt;
  • Twelve South HiRise –  podstawka do MacBook Pro, Air 12-1222 – w ilości 2 szt;
  • Twelve South BookArc Mod – drewniana podstawka do MacBook Pro/Retina 13″, 15″, MacBook Air 11″, 13″ Espresso 12-1317 – w ilości 2 szt;
  • Twelve South BookArc Mod – drewniana podstawka do MacBook Pro/Retina 13″, 15″, MacBook Air 11″, 13″ Walnut 12-1318 – w ilości 2 szt;
  • Twelve South BookArc Mod – drewniana podstawka do MacBook Pro/Retina 13″, 15″, MacBook Air 11″, 13″ Birch 12-1316 – w ilości 2 szt;
  • Twelve South ParcSlope – niskoprofilowa podstawka pod MacBook Pro i MacBook Air 12-1423 – w ilości 2 szt;
  • Mujjo Sleeve – etui do MacBook Air & Pro Retina 13″ (wersja czarna) – w ilości 2 szt;
  • Mujjo Sleeve – etui do MacBook Air & Pro Retina 13″ (wersja brązowa) – w ilości 2 szt;
  • Mujjo Sleeve – etui do MacBook Pro Retina 15″ (wersja brązowa) – w ilości 2 szt;
  • Mujjo Sleeve – etui do MacBook Pro Retina 15″ (wersja czarna) – w ilości 2 szt;
  • Mujjo Folio – etui do MacBook Pro Retina13″ i Air 13″– w ilości 2 szt;
  • o których mowa w ust. 2 powyżej.
 4. Organizator zastrzega, że Akcją nie są objęte usługi kwalifikowane i niekwalifikowane (np.: Gwarancja Plus, Power Service, dostawa itp.) oraz sprzedaż biletów na imprezy masowe.
 5. 5. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech Zestawów objętych Akcją promocyjną.
 6. 6. Uczestnikom Akcji promocyjnej nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w wysokości Rabatu.
 7. 7. Akcja promocyjna, w tym Rabat, nie mogą być łączone z innymi Akcjami promocyjnymi.
 8. 8. Rabat odliczany jest od ceny brutto Akcesorium i będzie naliczany jednorazowo. Rabaty nie mogą być dzielone.

§5
Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami przyznanymi Uczestnikowi w Regulaminie ograniczona jest do ceny produktu uwzględniającej Rabat (tj. obowiązującej w trakcie Akcji promocyjnej), którego to produktu roszczenie dotyczy.
 2. Powyższe ograniczenie nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawnych.

§6
Reklamacje i wymiana towarów

 1. Reklamacje Uczestników dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej powinny być zgłaszane w trakcie trwania Akcji promocyjnej oraz przez 21 (dwadzieścia jeden) dni od jej zakończenia w Sklepie Organizatora Media Markt Polska Sp. z o.o. Warszawa III Sp. Komandytowa, w którym Uczestnik dokonał zakupu Zestawu, lub pod adresem email: info@mediamarkt.pl z tematem wiadomości „Kupuj produkty Apple w Media Markt” lub pod numerem Infolinii : 799 35 35 35 * (* opłata zgodnie z taryfą operatora).
 2. Reklamacje składane w formie pisemnej w Sklepie Organizatora Media Markt Polska Sp. z o.o. Warszawa III Sp. Komandytowa, w którym dokonano zakupu Zestawu powinny zawierać dopisek „Kupuj produkty Apple w Media Markt” oraz powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika, Jego adres zamieszkania, kopię dowodu zakupu oraz dokładny opis stanu faktycznego będącego przyczyną złożenia reklamacji.
 3. Postępowanie reklamacyjne, o którym mowa w §6 ust. 1 i 2 Regulaminu, trwa 14 (czternaście) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora listem poleconym wysłanym na adres wskazany przez Uczestnika, telefonicznie lub za pośrednictwem drogi elektronicznej w zależności od formy, w jakiej Uczestnik złożył reklamację. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiające prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane, jeśli zmiana danych uniemożliwia doręczenie korespondencji bądź kontakt z Uczestnikiem.
 5. Reklamacje dotyczące Zestawu i jego składników mogą być składane w dowolnym Sklepie Media Markt.
 6. Uczestnikowi, który dokonał zakupu Zestawu w Sklepie Organizatora, przysługuje możliwość wymiany lub zwrotu. Uczestnik nie może zwrócić pojedynczego składnika Zestawu. Zasady wymiany towaru obowiązujące u Organizatora zostały określone w odrębnym dokumencie dostępnym w Sklepach Media Markt (sklepy stacjonarne). Uczestnik biorąc udział w Akcji promocyjnej zostaje stosownie poinformowany o warunkach prawa zwrotu.
 7. Uczestnikowi przysługują wszelkie prawa z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz.827).
 8. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów ustawowych.

§7
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Akcji promocyjnej jest Media Markt Polska Sp. z o.o. Warszawa III Sp. Komandytowa.
 2. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży oraz w celach archiwalnych. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Akcji promocyjnej.
 3. Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych dla celów marketingowych, jak również na otrzymywanie informacji handlowej na temat produktów i usług Sklepów MEDIA MARKT drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 4. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Akcji promocyjnej „Kupuj produkty Apple w Media Markt” dostępny jest w Sklepie Organizatora Media Markt Polska Sp. z o.o. Warszawa III Sp. Komandytowa.
 2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 3. Akcja nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin akcji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem promocji, mają zastosowanie postanowienia Warunków Wymiany/Zwrotu Sprzętu Zakupionego w Media Markt (dostępne w Sklepie Organizatora).
 5. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
 6. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2015 r.