iMagazine

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez wydawcę magazynu internetowego „iMagazine” – „Mac Solutions” Dominik Łada z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zgoda 9 lok. 14, 00-018 Warszawa, lub jego następcę prawnego, jako administratora – moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 10, poz. 926, z późn. zm.), w celu wysyłania mi informacji marketingowych i promocyjnych związanych z tematyką serwisu „iMagazine.pl”, w tym w szczególności periodycznego „Newslettera iMagazine”. Oświadczam, iż wiem, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, a także że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych osobowych i prawo ich poprawiania.


Newsletter obsługuje SARE.