CatEyeSYNC Core & Kinetic – światło pod jednym przyciskiem