Następne aktualizacje iOS i OS X będą się pobierać szybciej