98 cali w telewizorze? W Polsce największe ekrany są popularniejsze niż w Zachodniej Europie