Nowe etykiety energetyczne na sprzętach elektronicznych – będą czytelniejsze i będą posiadać kod QR z dostępępem do bazy EPREL