Układy szyfrujące podejrzanej chińskiej firmy w urządzeniach NATO, US Navy, NASA…