Możliwe, że korzystanie z bankomatów będzie droższe – powodem koszty wymaganych zabezpieczeń