Kenu zaprezentowało Airframe Wireless i Airbase Wireless