Pegasus – jak szpieg, którego nosisz w kieszeni, zagraża prywatności, godności i demokracji. Lektura obowiązkowa