Polskie aplikacje Ipla i ElevenSport dostosowane do podwójnego ekranu LG G8X