Automatyzujemy konwersję ePub do mobi i wysyłamy do Kindle