Wyświetlanie powiadomień przy użyciu aplikacji Terminal