Liczba użytkowników iOS 8 rośnie znacznie wolniej, niż w przypadku poprzednich iteracji systemu