Apple zmieniło zasady CTF w UE (opłaty za technologię podstawową) rezygnując z pobierania opłat w przypadku niedużych projektów