Rosyjska demonstracja techniczna: robo-pies z AliExpress plus… granatnik