Piracka bandera nad kampusem Apple w Cupertino w 40. rocznicę założenia firmy