Vision Pro to etap przejściowy, celem jest Apple Glass – pomogą magicy ze Stanford University