Od 30 kwietnia Airbnb zabroni obecności kamer w wynajmowanych na platformie lokalach