iMagazine

Usuwanie wtyczki Adobe Readera z Safari

Osoby, które korzystały z wtyczki Adobe Readera do otwierania plików PDF w Safari, po jej usunięciu mogą mieć problem z przywróceniem otwierania tych dokumentów w systemowym Podglądzie. Pozbycie się wtyczki Adobe nie ogranicza się bowiem do odinstalowania jej z przeglądarki.

czytaj