Dyrektor z Apple UX Design z warsztatami w Campus Warsaw