Super Retina Display, tak jak każdy OLED może się wypalać