Konkurs iPod shuffle 3G – część 1

12/05/2009, 20:00 · · 58

konkurs_shuffle1Firma iSource, generalny dystrybutor na Polskę produktów Apple, ufundowała dla czytelników Mojego Jabłuszka najnowszego iPoda shuffle 4GB.

Tym razem nie będzie łatwo go wygrać i nie wystarczy odpowiedzieć na jedno proste pytanie.

iPoda wygra ta osoba która wykaże się największą znajomością sprzętu Apple i poprawnie rozpozna jak najwięcej  komputerów tej firmy po fragmentach zdjęć.

Kolejne zagadki będą się pojawiały przez kolejnych 9 dni roboczych począwszy od dziś. Pierwszą zagadkę macie już w tym wpisie.

Pełny regulamin znajdziecie pod spodem. Ja ze swojej strony życzę fajnej zabawy i wygranej.

Regulamin konkursu:

1. ORGANIZATOR
Organizatorem Konkursu jest Mac Solutions – Dominik Łada z siedzibą w Warszawie.
Konkurs “iPod Shuffle” prowadzony jest przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa do dnia 23 maja 2009 r.
Konkurs jest prowadzony na stronach internetowych Organizatora.

2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.
Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.
Aby wziąć udział w konkursie należy zaakceptować warunki regulaminu.

3. ZASADY
Konkurs polega na nadesłaniu przez Uczestników Konkursu poprawnych odpowiedzi na zagadki na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
Zagadek będzie 9.
Zagadki będą ukazywać się w dni robocze czyli poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek – zaczynając od wtorku 12.05.2009
Zagadki będą się ukazywały o godzinie 20:00
Odpowiadać na zagadki, czyli rozpoznawać zamieszczone tam komputery produkowane przez Apple, można do czasu ukazania się kolejnego odcinka.
Potem komentarze są blokowane.
Uczestnika identyfikuje imię powiązane z adresem email.
Wygrywa ta osoba która poprawnie odpowie na największą liczbę zagadek.
W przypadku gdy dwie bądź większa liczba osób odpowie poprawnie na tą samą liczbę zagadek zwycięzca zostanie wylosowany spośród nich poprzez serwis internetowy Random.org
.
Przesłanie odpowiedzi następuje wyłącznie poprzez umieszczenie komentarza pod zagadką.
Aby wziąć udział w konkursie musisz zaakceptować niniejszy regulamin.
Terminarz:
nadsyłanie odpowiedzi: po każdej zagadce do ukazania się następnej, ostatnia zagadka ukaże się dnia 22 maja 2009 r.
zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową
• ogłoszenie wyników: na łamach czerwcowego numeru Mojego Jabłuszka – MJ6/09 oraz na naszej stronie www.

4. NAGRODY
W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody ufundowane przez firmę iSource:
1 najnowszy iPod Shuffle 4GB czarny MC164ZI/A
Odpowiedzi będą oceniane przez Jury w składzie określonym przez Organizatora.
Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
Zwycięzca Konkursu nie może domagać się od Organizatora Konkursu wydania nagrody, jeżeli upłynęło 60 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, a zwycięzca nie odebrał nagrody w wyznaczonym terminie z przyczyn niezależnych od Organizatora Konkursu. Po tym terminie nagroda przepada na rzecz Organizatora.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).
Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku Konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) Organizator Konkursu informuje Uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika Konkursu zgody wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz w celu przesyłania Uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych akcjach i konkursach oraz badań ankietowych organizowanych przez Organizatora Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację tych danych na stronach internetowych Mojego Jabłuszka i wewnątrz magazynu, w przypadku gdy uczestnik zostanie jednym ze zwycięzców.58

Norbert Cała

Jedno słowo - Geek.

norbertcala