Mastodon

Zdobądź wejściówkę na kongres “Biznes to Rozmowy” i zobacz Steva Wozniaka

2
Dodane: 14 lat temu

biznestorozmowy

Zgodnie z obietnicą rozpoczynamy jeszcze jeden konkurs, w którym do wygrania będzie wejściówka na kongres “Biznes to Rozmowy” zorganizowany przez Netię.

Wszyscy chętni, którym nie udało się wygrać wejściówki w konkursie, który odbywał się na łamach naszego magazynu, mogą spróbować swych sił jeszcze raz.

Tym razem prosimy o odpowiedź na następujące pytanie:

Kto, prosimy podać imię i nazwisko osoby, będzie otwierał kongres “Biznes to Rozmowy” zorganizowany przez firmę Netia?

Dla ułatwienia – odpowiedź znajdziecie na stronie www.biznestorozmowy.pl

Odpowiedzi prosimy przesłać mailem na adres konkurs@mojejabluszko.pl. Na odpowiedzi czekamy do 4.10.2009 do godziny 23:59. Wyniki podamy już w poniedziałek 5.10.2009 na naszej stronie www.

Poniżej znajdziecie regulamin konkursu:

1. ORGANIZATOR

Organizatorem Konkursu jest Mac Solutions – Dominik Łada z siedzibą w Warszawie.

Konkurs “Biznes to Rozmowy II” prowadzony jest przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się do 4 października 2009 r.

Konkurs jest prowadzony na stronie www magazynu.

2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.

Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.

Aby wziąć udział w konkursie należy zaakceptować warunki regulaminu.

3. ZASADY

Konkurs polega na wysłaniu poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie na adres konkurs@mojejabluszko.pl.

Mail prosimy zatytułować – Konkurs “Biznes to Rozmowy II

Aby wziąć udział w konkursie musisz zaakceptować niniejszy regulamin oraz podać swoje dane kontaktowe.

Uprzedzamy, że zgłoszenia bez tych informacji nie wezmą udziału w konkursie i losowaniu nagród.

Terminarz:

• ogłoszenie wyników na stronie www magazynu 5.10.2009

4. NAGRODY

Firma Netia ufundowała jedną wejściówkę na kongres “Biznes to Rozmowy”.

Odpowiedzi będą oceniane przez Jury w składzie określonym przez Organizatora.

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

Zwycięzca Konkursu nie może domagać się od Organizatora Konkursu wydania nagrody, jeżeli upłynęło 60 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, a zwycięzca nie odebrał nagrody w wyznaczonym terminie z przyczyn niezależnych od Organizatora Konkursu. Po tym terminie nagroda przepada na rzecz Organizatora.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Konkurs nie jest “grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku Konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) Organizator Konkursu informuje Uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika Konkursu zgody wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz w celu przesyłania Uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych akcjach i konkursach oraz badań ankietowych organizowanych przez Organizatora Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację tych danych na stronach internetowych Mojego Jabłuszka i wewnątrz magazynu, w przypadku gdy uczestnik zostanie jednym ze zwycięzców.

BTR-big1

Dominik Łada

MacUser od 2001 roku, rowery, fotografia i dobra kuchnia. Redaktor naczelny iMagazine - @dominiklada

Zapraszamy do dalszej dyskusji na Mastodonie lub Twitterze .

Komentarze: 2

“Tym razem prosimy o odpowiedź na następujące pytanie:

Prosimy podać imię i nazwisko osoby otwierającej kongres “Biznes to Rozmowy” zorganizowany przez firmę Netia?”

To nie jest poprawnie sformułowane pytanie Dominiku. Tekst wymaga przeredagowania :)