Otwieranie wielu plików jednocześnie

18/05/2010, 11:14 · · 4

Musimy otworzyć kilka plików różnych formatów rosianych po katalogu, ale jak je wszystkie otworzyć nie tracąc czasu na otwieranie każdego pojedynczo?

Wystarczy przytrzymać ⌘ i wybrać interesujące nas pliki, a następnie wcisnąć O. Wszystkie zaznaczone pliki uruchomią się w, domyślnych dla ich rozszerzenia, programach.

Dodatkowo, dla ułatwienia przeglądania plików, możemy zastosować odpowiednie skróty klawiaturowe.

  • ⌘ + 1 dla widoku ikon
  • ⌘ + 2 dla widoku listy
  • ⌘+ 3 dla widoku kolumn
  • ⌘+ 4 dla widoku Cover Flow


4