Aktualizacja Microsoft Office 2011 for Mac 14.1.2

15/06/2011, 16:16 · · · 2

Uruchamiając którykolwiek program z pakietu Microsoft Office 2011 for Mac, znajdziecie informację o dostępnej aktualizacji oznaczonej numerem 14.1.2. Paczka ma 108,6MB.

Ta aktualizacja rozwiązuje problemy krytyczne, a także pozwala na ulepszenie zabezpieczeń. Obejmuje ona poprawki eliminujące luki w zabezpieczeniach, które umożliwiają osobie atakującej zastąpienie zawartości pamięci komputera złośliwym kodem.

Szczegółowe informacje dotyczące tej aktualizacji można znaleźć w następującej witrynie sieci Web:

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=217342

Aby uzyskać dodatkową pomoc lub wersję tej aktualizacji do pobrania, odwiedź witrynę firmy Microsoft w sieci Web.

 2

Dominik Łada

MacUser od 2001 roku, rowery, fotografia i dobra kuchnia. Redaktor naczelny iMagazine - @dominiklada