Aktualizacja Safari 5.1.2

30/11/2011, 09:34 · · 4

W uaktualnieniach systemowych znajdziecie dziś aktualizację do przeglądarki internetowej Safari w wersji 5.1.2. Uaktualnienie zajmuje około 40MB i mimo małej zmiany „cyferkowej” przynosi sporo poprawek. Przynajmniej tak wynika z oficjalnej listy zmian, co ciekawe aktualizacja ta wymaga restartu komputera.

To uaktualnienie zawiera różne ulepszenia, w tym poprawki:

  • poprawiające stabilność;
  • usuwające problemy, które mogły powodować zawieszenia i nadmierne zużycie pamięci;
  • rozwiązujące problemy, które mogły powodować krótkotrwałe wyświetlanie białych stron internetowych;
  • umożliwiające wyświetlanie dokumentów PDF bezpośrednio na stronie internetowej.


4

Norbert Cała

Jedno słowo - Geek.

norbertcala