Mastodon

Grupowanie zaznaczonych plików do nowego folderu w Snow Leopardzie

2
Dodane: 12 lat temu


Jak pewnie wiecie jedną z nowych funkcji Mac OS X Lion jest możliwość zgrupowania zaznaczonych plików do nowego katalogu (okraszona całkiem przyjemną animacją “wsysania”) dostępna albo z menu podręcznego po wciśnięciu prawego przycisku myszy, albo z paska menu Findera wchodząc do menu Plik, czy też wreszcie za pomocą skrótu klawiszowego `⌃⌘N`. Opcja ta bardzo przypadła mi do gustu jeszcze zanim Lion został wydany (zobaczyłem jej użycie na jednym z filmów na YouTubie przedstawiających nowości). A jako, że w pracy mam system Snow Leopard i nie zanosi się na jego szybką zmianę, chciałem zaimplementować tę opcję i w tej wersji OS’a. I z pomocą AppleScript jest to możliwe.

Aplikacją, w której stworzymy nasz skrypt będzie Automator.

 1. Uruchamiamy go zatem (znajduje się on w katalogu /Applications) i z pola Wybierz szablon kolejki czynności wskazujemy na Usługę.
 2. W polu wyszukiwania wpisujemy AppleScript i dwukrotnie klikamy na Uruchom AppleScript.
 3. Ponad edytorem AppleScript linijka ustawień powinna wyglądać następująco: Usługa otrzymuje zaznaczone pliki lub katalogiFinder
 4. W edytorze AppleScript zastępujemy domyślny kod poniższym:
  try
   tell application "Finder" to set the this_folder to (folder of the front window) as alias
   on error
   set the this_folder to path to desktop folder as alias 
  end try
  tell application "Finder"
   set selected_items to selection
   set thefoldername to text returned of (display dialog "Podaj nazwę katalogu:" default answer "katalog bez nazwy") 
   set theFolder to (make new folder at this_folder with properties {name:thefoldername})
   repeat with x in selected_items
   move x to theFolder
   end repeat
  end tell
 5. Zapisujemy usługę (np. jako Grupuj zaznaczone do nowego folderu)
 6. Możemy już korzystać z utworzonej usługi. W tym celu w Finderze zaznaczamy kilka plików lub/i folderów, po czym klikamy na jeden z nich prawym przyciskiem myszy i wybieramy naszą usługę (jeśli mieliśmy wcześniej ustawione inne usługi, to naszą możemy znaleźć wtedy w podmenu Usługi).

Dodatkowo można jeszcze dla ułatwienia przypisać akcję grupowania do skrótu klawiszowego:

 1. Uruchamiamy Preferencje systemowe (czy to z katalogu /Applications, czy klikając na jabłko na pasku menu) i przechodzimy do ustawień Klawiatury.
 2. Wybieramy zakładkę Skróty klawiszowe i z listy po lewej wybieramy Usługi.
 3. Na liście z prawej strony odszukujemy naszą usługę (powinna się znaleźć w podsekcji Pliki i katalogi), klikamy na prawo od niej, by wejść w tryb przypisania skrótu.
 4. Podajemy kombinację klawiszy (np. jeśli chcecie mieć tę samą jak w Lionie, to wciśnijcie `⌃⌘N`).

Wyjaśnienie użytego kodu

Dla zainteresowanych chciałbym jeszcze dodatkowo w prosty sposób objaśnić, jak działa powyższy skrypt. Jeśli zauważycie jakieś błędy w moim tłumaczeniu, to bardzo poproszę o poprawienie.

tell application "Finder" to set the this_folder to (folder of the front window) as alias
on error
set the this_folder to path to desktop folder as alias

Powyższa operacja pobiera lokalizację danego folderu z okna Findera i przypisuje ją do zmiennej this_folder. Jeśli np. zaznaczyliśmy pliki do zgrupowania w folderze Documents, to zostanie pobrana i zapisana w pamięci ścieżka do tego folderu. W przeciwnym wypadku, jeśli nie mamy otwartego okna Findera, czyli chcemy wykonać operację na Biurku, to do zmiennej zostaje przypisana ścieżka do Biurka.

set selected_items to selection

Wszystkie zaznaczone elementy przypisane są pod zmienną selected_items.

set thefoldername to text returned of (display dialog "Folder name:" default answer "new folder")

Za pomocą tej linijki tworzymy okno dialogowe z zapytaniem o nazwę folderu, która zostanie przypisana do zmiennej thefoldername. Nazwa okna to Folder name: natomiast domyślna nazwa folderu to new folder.

set theFolder to (make new folder at this_folder with properties {name:thefoldername})

Utworzony zostanie folder o nazwie zapisanej w zmiennej thefoldername.

repeat with x in selected_items
 move x to theFolder
end repeat

I na koniec pętla, która przenosi po kolei zaznaczone pliki (przechowywane w zmiennej selected_items) do nowego folderu.

Maciej Skrzypczak

Użytkownik sprzętu z nadgryzionym jabłkiem, grafik komputerowy, Redaktor iMagazine.pl. Mastodon: mcskrzypczak@c.im

Zapraszamy do dalszej dyskusji na Mastodonie lub Twitterze .

Komentarze: 2