Aktualizacja Java dla OSX 2012-003

13/04/2012, 01:26 · · · 1

W systemowych Uaktualnieniach znajdziecie kolejną paczkę w ostatnich dniach, z aktualizacją Javy. Kolejna wersja rozwiązuje „problem” z Flashbackiem. Paczka ma 66,8MB.

To uaktualnienie zabezpieczeń Java usuwa najczęściej występujące odmiany szkodliwego oprogramowania o nazwie Flashback.

Uaktualnienie zmienia także konfigurację dodatku www Java, wyłączając automatyczne wykonywanie apletów Java. Użytkownicy mogą ponownie włączyć automatyczne wykonywanie apletów Java, używając programu Preferencje Java. Gdy dodatek www Java wykryje, że żadne aplety Java nie były uruchamiane przez dłuższy czas, samodzielnie je wyłączy.

To uaktualnienie jest zalecane dla wszystkich użytkowników Maców, na których jest zainstalowana Java.

Szczegółowe informacje na temat tego uaktualnienia można znaleźć pod adresem:http://support.apple.com/kb/HT5242?viewlocale=pl_PL.1

Dominik Łada

MacUser od 2001 roku, rowery, fotografia i dobra kuchnia. Redaktor naczelny iMagazine - @dominiklada