Wyłączamy Maka przy pomocy Terminala

10/07/2012, 10:25 · · · 7

Jak potężnym narzędziem jest aplikacja Terminal, nie muszę chyba nikogo zapewniać. Problemem w jego pełnym wykorzystaniu jesteśmy najczęściej my sami. Dlatego dziś chciałbym pokazać, w jaki sposób można wyłączyć, zrestartować i uśpić Maka przy pomocy Terminala. Ktoś mógłby spytać, po co to komu, skoro można wykonać te operacje bez zbędnego wpisywania komend? Otóż może to być bardzo przydatne, jeśli będziemy musieli połączyć się z naszym Makiem zdalnie przy użyciu SSH.

Zaczynamy oczywiście od uruchomienia Terminala z folderu /Applications/Utilities. Dalej już możemy wybrać, której komendy chcemy użyć:

Wyłączamy komputer:

Restartujemy komputer:

Usypiamy komputer:

Warto zauważyć, że do wykonania powyższych poleceń będziemy potrzebowali wprowadzić hasło administratora (samego wpisywania nie będzie widać w Terminalu, to prawidłowe działanie).

Wspomniane wyżej komendy mają działanie natychmiastowe. Terminal daje nam jednak jeszcze dwie możliwości wykonania tych operacji ze wskazaniem czasu ich wykonania:

Wykonanie operacji po upływie danego czasu (np. wyłączamy komputer za 1:30h):

Jak łatwo zauważyć słowo now zastępujemy +liczba, gdzie podajemy liczbę minut, po upływie których zostanie uruchomione polecenie.

Wykonanie operacji o określonej dacie (np. usypiamy komputer 30 lipca 2012 roku o 22:48):

Datę podajemy w formacie yymmddhhmm, czyli kolejno rok, miesiąc, dzień, godzina i minuta.

Co jednak wtedy, gdy rozmyślimy się co do zaplanowanego wyłączenia/restartu/uśpienia? Wystarczy w Terminalu wpisać:

…a komendy te zostaną odwołane. (Przy wpisywaniu powyższej komendy także możemy zostać poproszeni o podanie hasła administratora).

Źródło: Mac|Life7

Maciej Skrzypczak

Użytkownik sprzętu z nadgryzionym jabłkiem, grafik komputerowy, nałogowy gracz ARK: Survival Evolved. Redaktor iMagazine.pl.