Ustawiamy częstotliwość sprawdzania aktualizacji w Mountain Lionie

04/09/2012, 09:06 · · · 1

Górski Lew wniósł sporo zmian i poprawek. Jedną z nich jest połączenie uaktualnień systemowych z aplikacją Mac App Store. Dzięki temu wszystko mamy w jednym miejscu. Niestety, przy tym połączeniu zniknęła jedna opcja – częstotliwość sprawdzania, czy są dostępne nowe aktualizacje. Na pomoc przychodzi jednak niezawodny Terminal.

Wszystko sprowadza się do uruchomienia aplikacji Terminal (którą znajdziemy w folderze /Applications/Utilities) i wpisania do niej poniższej komendy (wymagane będzie podanie hasła administratora):

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.SoftwareUpdate ScheduleFrequency numer 

Gdzie zamiast numer wpisujemy liczbę ustalającą, co ile dni mają być sprawdzane uaktualnienia.

Jak jest to ustawione domyślnie? Tu poglądy są podzielone. Na stronie Apple widnieje taki wpis:

Check for updates daily

Mountain Lion checks for new updates every day, making sure you have the latest software for your Mac.

Co wskazywałoby, że ML szuka uaktualnień codziennie.

Z kolei różne serwisy (jak na przykład ten źródłowy) twierdzą, że częstotliwość jest ustawiona na sprawdzanie raz na tydzień. Choć nie wiem, jak to sprawdzili.

Jakkolwiek by nie było, powyższy sposób pozwala na dowolne ustalenie interwału sprawdzania uaktualnień, co może się komuś przydać.

Źródło: OS X Daily1

Maciej Skrzypczak

Użytkownik sprzętu z nadgryzionym jabłkiem, grafik komputerowy, Redaktor iMagazine.pl. Mastodon: mcskrzypczak@c.im