Dzielenie zip’a na mniejsze pliki w Terminalu

21/03/2013, 13:50 · · · 3

Z pewnością nie raz spotkaliście się z dzielonymi zip’ami, czy rar’ami. Przydają się na przykład podczas udostępniania plików w sieci albo przy nagrywaniu ich na dysk FAT32, który nie obsługuje plików przekraczających pojemność 4GB. Zamiast pobierać aplikacje, które pozwalają dzielić pliki na mniejsze części, możemy posłużyć się Terminalem.

Sposób na podzielenie jakichś danych jest stosunkowo łatwy. Uruchamiamy Terminal (znajdziemy go jak zwykle w folderze /Applications/Utilities) i wpisujemy komendę według poniższego schematu:

zip -0 -s rozmiar /sciezka/do/zapisania/archiwum.zip /sciezka/do/pliku/do/podzialu

Objaśnijmy sobie tę komendę:

  • -0 wskazuje, że pliki nie mają być skompresowane, a jedynie skopiowane do zip’a (jeśli chcielibyśmy jednak dodatkowo skompresować archiwum, to zamiast -0 użyjemy -1 dla najmniejszej kompresji aż do -9, czyli największej kompresji)
  • -s wskazuje, na jakie części ma być podzielony plik. Wartości podajemy w megabajtach kończąc je literką m – np. chcąc podzielić na pliki 1-gigabajtowe napiszemy -s 1024m
  • /sciezka/do/zapisania/archiwum.zip wskazuje, gdzie ma być utworzone archiwum z podzielonymi plikami
  • /sciezka/do/pliku/do/podzialu wskazuje na plik źródłowy przeznaczony do podzielenia

Samo narzędzie zip ma również wiele więcej możliwości. Chętnych zapraszam do zapoznania się z manualem (w Terminalu wpisujemy man zip) lub z plikami pomocy – zip -h oraz zip -h2.

Źródło:


3

Maciej Skrzypczak

Użytkownik sprzętu z nadgryzionym jabłkiem, grafik komputerowy, Redaktor iMagazine.pl. Mastodon: mcskrzypczak@c.im