Wstrzymywanie procesów i aplikacji

24/07/2013, 12:22 · · · 0

Pewne procesy lub aplikacje podczas swojego działania potrafią niekiedy znacznie spowolnić komputer. A co, gdy nagle musimy coś sprawdzić w innym programie? Jeśli „zamulające” aplikacje mają opcję pauzy, to pół biedy. Gorzej jeśli takiej opcji nie ma. Często stajemy wtedy przed wyborem – poczekać, aż proces zakończy swoje działanie lub przerwać go i zaczynać później wszystko od nowa. Istnieje jednak jeszcze jedna możliwość – możemy go wstrzymać.

Opcję tę zapewnia nam uniksowa natura OS X. Aby więc wstrzymać jakiś proces lub aplikację musimy uruchomić Terminal i skorzystać z którejś z dwóch możliwości.

Wstrzymywanie za pomocą kill

Aby wstrzymać dany proces posługujemy się narzędziem kill z opcją -STOP w poniższy sposób:

kill -STOP PID

PID (ang. Process IDentifier) to numer procesu, który chcemy wstrzymać. Każda aplikacja ma swój odrębny numer PID. Ale jak go znaleźć? Najprostszą metodą jest użycie poniższej komendy:

ps -a | grep -i „nazwaProcesu”

Samo polecenie ps -a wyświetli nam wszystkie działające procesy. Ale dzięki zastosowaniu dodatkowego narzędzia – grep – ograniczymy wyniki tylko do jednego, który nas interesuje.

Kiedy mamy już wstrzymaną aplikację, zrobimy co trzeba, to przydałoby się ją wznowić. To osiągniemy kolejnym poleceniem:

kill -CONT PID

Wstrzymywanie za pomocą pkill

OS X posiada jednak dużo przyjaźniejsze narzędzie oparte o kill, czyli pkill, o którym pisałem już jakiś czas temu. Aby wstrzymać jakiś proces za jego pomocą, posługujemy się komendą:

pkill -STOP nazwaProcesu

Jak nietrudno zauważyć przewaga tej metody wynika z faktu, że nie musimy odszukiwać PID procesu, a podajemy po prostu jego nazwę. Analogicznie, by wznowić proces, piszemy w Terminalu:

pkill -CONT nazwaProcesu

Wadą tej metody jest jednak zatrzymanie wszystkich procesów znajdujących się pod tą samą nazwą. Nie zatrzymamy tak np. pojedynczej zakładki w Chrome.


Poniżej mały przykład wstrzymania aplikacji Wunderlist, która działając normalnie, zabiera ledwie 0,4% CPU.

Natomiast po jej wstrzymaniu aktywność całkowicie wygasa do 0% CPU.

Źródło: OS X Daily0

Maciej Skrzypczak

Użytkownik sprzętu z nadgryzionym jabłkiem, grafik komputerowy, Redaktor iMagazine.pl.