Sterowanie Makiem za pomocą Siri

15/09/2013, 16:23 · · · 7

Siri potrafi tworzyć nowe notatki, które są synchronizowane za pomocą iCloud z innymi urządzeniami z iOS i OS X. Można to wykorzystać do sterowania komputerem za pośrednictwem asystenta głosowego Apple.

Na początku należy uruchomić edytor AppleScript. Następnie do głównego okna edytora wklejamy poniższy kod:

on run
-- just here to get things started...
end run
on idle
tell application "Notes"
if exists note "What apps are running" then
delete note "What apps are running
"

tell application "Finder"
set myRunningApps to name of every process whose visible is true
tell application "Notes"
if exists note "Running Apps:" then
delete note "Running Apps:"
end if
set noteTitle to "Running Apps:"
set AppleScript's text item delimiters to ", "
set appsList to myRunningApps as text
make new note at folder "Notes" with properties {name:noteTitle, body:appsList}
end tell
end tell
else if exists note "Shut down" then
delete note "Shut down"
tell application "Finder" to quit
else if exists note "Go to sleep" then
delete note "Go to sleep"
tell application "Finder" to sleep
else if exists note "Restart my mac" then
delete note "Restart my mac"
tell application "Finder" to restart
end if
end tell
return 1
end idle

Teraz z paska statusu wybieramy Plik, a następnie opcję Eksportuj…. Jako format pliku wybieramy program, ponadto przed zapisaniem zaznaczamy opcję Zostawiaj otwarty po uruchomieniu oraz Tylko do uruchamiania.

1

Teraz na urządzeniu z iOS tworzymy nową notatkę, możemy zrobić to zarówno ręcznie, jak i za pośrednictwem Siri. W zależności od treści, otrzymamy różny rezultat:

  • What apps running – zostanie utworzona notatka z listą aplikacji, które uruchomione są na komputerze
  • Shut down – wyłączenie komputera
  • Go to sleep – uśpienie komputera
  • Restart my Mac – restart komputera

Program można dowolnie modyfikować, umieszczając w nim komendy dotyczące innych funkcji i aplikacji.

Źródło: TUAW7

Paweł Hać

Ten od Maków i światła. Na Twitterze @pawelhac