Wysyłanie zaznaczonego tekstu do Evernote

19/10/2013, 22:08 · · · 3

Evernote to bardzo popularna usługa, służąca do magazynowania notatek. Dzięki Automatorowi tworzenie w niej szybkich wpisów jest dużo łatwiejsze.

Na początku uruchamiamy Automatora. Następnie wybieramy utworzenie nowej usługi.

1

Teraz ustawiamy sekcję nad głównym polem programu według poniższego wzoru.

2

Następnie w lewej kolumnie wyszukujemy czynność Uruchom AppleScript i przeciągamy ją do głównej sekcji.

3

W polu edycji czynności wklejamy poniższy kod.
on run {input}
tell application "Evernote" to activate
synchronize
repeat with selectedText in input
tell application "Evernote"
if (not (notebook named "Stickies" exists)) then
make notebook with properties {name:"Stickies"}
end if
try
create note with text selectedText notebook "Stickies"
synchronize
end try
end tell
end repeat
end run

Gotowa usługa powinna wyglądać następująco.

4

Teraz zapisujemy usługę pod wybraną nazwą. Będzie ona dostępna w menu czynności, otwartym dla zaznaczonego tekstu.

5

Usługa tworzy w Evernote nową notatkę, zawierającą zaznaczony tekst.

Źródło: Macworld3

Paweł Hać

Ten od Maków i światła. Na Twitterze @pawelhac