Tłumaczenie zaznaczonego tekstu w OS X

27/10/2013, 20:17 · · · 17

Translator Google to przydatne narzędzie, które łatwo zintegrować można z OS X. Dzięki skryptowi w Automatorze każdy tekst zostanie błyskawicznie przetłumaczony przez usługę Google.

Na początku uruchamiamy Automatora i wybieramy utworzenie nowej usługi.

1

Sekcję nad głównym polem programu uzupełniamy według poniższego wzoru.

1

Teraz z lewej kolumny przeciągamy do głównego pola programu dwie czynności: Uruchom AppleScript oraz Okno wyskakujące witryny.

2

W oknie Uruchom AppleScript wklejamy poniższy kod.

on run {input, parameters}
set output to "http://translate.google.com/translate_t?sl=auto&tl=pl&text=" & urldecode(input as string)
return output
end run

on urldecode(x)
set cmd to "'require \"cgi\"; puts CGI.escape(STDIN.read.chomp)'"
do shell script "echo " & quoted form of x & " | ruby -e " & cmd
end urldecode

Kod odnosi się do tłumaczenia tekstu z dowolnego języka (detekcja automatyczna) na polski. Jeżeli chcecie to zmienić, powinniście we frazie http://translate.google.com/translate_t?sl=auto&tl=pl&text= zmienić pogrubiony tekst na kod innego języka (na przykład en dla angielskiego lub de dla niemieckiego).

Pole Okno wyskakujące witryny pozwala określić wygląd danych wyjściowych. Optymalnym wymiarem okna jest 800 x 400 pikseli. W sekcji tej wybieramy także przeglądarkę, która ma zostać wykorzystana oraz pozycję okna komunikatu. Należy pamiętać, by zaznaczyć Wyjście jako zaznaczony tekstNa koniec zapisujemy usługę – będzie ona dostępna pod wybraną nazwą w menu kontekstowym, pod pozycją Usługi.

Finalny efekt wygląda następująco.

3

Źródło: Random Stuff17

Paweł Hać

Ten od Maków i światła. Na Twitterze @pawelhac